Jeg har arbeidet med flere og veldig ulike utsmykkingsprosjekter. Felles for dem alle har vært at jeg har lagt vekt på å skape dynamikk mellom «bildet» og rommet slik at sammenhengene som oppstår kan stimulere og vekke tanker hos betrakteren. Oppdragene med utsmykking har vært på bl.a  aldershjem,  gatetun, kulturminne, offentlige rom, kapell.
  • Varnes Fyr, Farsund Kommune
  • Haraldsplass Sykehus
  • Førde sykehus,
  • Farsund Kommune, Koro
  • Haraldsplass sykehus kapell
  • Kleppestø Helsetun, Koro
  • NLA lærerhøgskolen, Bergen
  • Søster Regines Minne,Bergen
  • Grønn Stola Barnaskatedral, Bergen Domkirke
  • Hvit Messehagel, Bergen Domkirke


 
Scenografi er en viktig del av det visuelle formidlingen i et teaterstykke. Sveinung, min bror, og jeg har i en årrekke vært viktige dialogpartnere og medspillere i hverandres kunstnerskap. I tillegg til å jobbe med egne praksiser har vi samarbeidet om scenografi og kostymer for flere teateroppsetninger ved blant annet Den Nasjonale Scene, BIT Teatergarasjen, Teater Innland og Nasjonalteateret.

Scenografioppdrag
Teater Innland/Nasjonalteateret, 2023
Støv, Dans, Bergen Int. Litteraturfestival, 2022

 Jeg har i flere år arbeidet med workshoper for ulike aldersgrupper. Jeg har hatt opplegg i barnehager, bydeler, barne- og ungdomsskoler, ungdomsklubber, studenter og aldershjem. Jeg har også utviklet workshoper tilrettelagt for mennesker med demens. Felles for alle workshopene er at jeg tar utgangspunkt i noe hverdagslig og kjent,  bruker enkle virkemidler og arbeider med underliggjøring som grep.

Den kunstneriske prosessen i workshop kan sammenlignes med "å leite etter noe man ikke helt vet hva er".  En viktig arbeidsmåte er improvisasjon. Min tilnærming handler i stor grad om å være åpen, lyttende, observerende, oppmerksom og bruke sanser, intuisjon, assosiasjon og følsomhet. Et viktig premiss for workshop er ikke å planlegge for detaljert eller tenke for langt fremover. Heller ikke forsøke å definere det som skal komme. Slik jeg bruker workshop så gir det innsikt i kompleksiteten som finnes i de skapende prosessene samtidig som den viser potensialet som gjemmer seg i alt det vi omgir oss med.
Borghild R. Unneland, bunneland [at] gmail.com, 911 777 81, Den uferdige institusjon, Laksevåg