Jeg har i flere år arbeidet med workshoper for ulike aldersgrupper. Jeg har hatt opplegg i barnehager, bydeler, barne- og ungdomsskoler, ungdomsklubber, studenter og aldershjem. Jeg har også utviklet workshoper tilrettelagt for mennesker med demens. Felles for alle workshopene er at jeg tar utgangspunkt i noe hverdagslig og kjent,  bruker enkle virkemidler og arbeider med underliggjøring som grep.

Den kunstneriske prosessen i workshop kan sammenlignes med "å leite etter noe man ikke helt vet hva er".  En viktig arbeidsmåte er improvisasjon. Min tilnærming handler i stor grad om å være åpen, lyttende, observerende, oppmerksom og bruke sanser, intuisjon, assosiasjon og følsomhet. Et viktig premiss for workshop er ikke å planlegge for detaljert eller tenke for langt fremover. Heller ikke forsøke å definere det som skal komme. Slik jeg bruker workshop så gir det innsikt i kompleksiteten som finnes i de skapende prosessene samtidig som den viser potensialet som gjemmer seg i alt det vi omgir oss med.Borghild R. Unneland, bunneland [at] gmail.com, 911 777 81, Den uferdige institusjon, Laksevåg