Jeg har arbeidet med flere og veldig ulike utsmykkingsprosjekter. Felles for dem alle har vært at jeg har lagt vekt på å skape dynamikk mellom «bildet» og rommet slik at sammenhengene som oppstår kan stimulere og vekke tanker hos betrakteren. Oppdragene med utsmykking har vært på bl.a  aldershjem,  gatetun, kulturminne, offentlige rom, kapell.
  • Varnes Fyr, Farsund Kommune
  • Haraldsplass Sykehus
  • Førde sykehus,
  • Farsund Kommune, Koro
  • Haraldsplass sykehus kapell
  • Kleppestø Helsetun, Koro
  • NLA lærerhøgskolen, Bergen
  • Søster Regines Minne,Bergen
  • Grønn Stola Barnaskatedral, Bergen Domkirke
  • Hvit Messehagel, Bergen Domkirke


 
Borghild R. Unneland, bunneland [at] gmail.com, 911 777 81, Den uferdige institusjon, Laksevåg