Jeg arbeider fortrinnsvis med installasjoner, og benytter hverdagsobjekter og naturmaterialer som viktige virkemiddel.
I mitt arbeid undersøker jeg materialer, overflater, detaljer og assosiasjonene disse kan skape. Ved å sette sammen uventede og ulogiske materialer, manipulere overflater og plassere uventede detaljer ønsker jeg å skape nye tankerekker.
Forholdet mellom det tenkte og det materielt tilstedeværende er en kjerne i mine arbeider. Skulpturene kan oppfattes som dikt i fysisk form, der sammenhengene som oppstår i møtene mellom ulike objekter, og danner assosiative forbindelser – som strofer i et dikt.


I predominately work with installations, using everyday and natural materials as important effects. In my work I investigate materials, surfaces, details and the associations the combination of these parts can create. By combining unexpected and illogical materials, manipulating surfaces and attach unforeseen details I wish to create new lines of thought.
The relationship between the thought and the material present is the core of my art production. The sculptures can be interpreted like poems in physical form, where the links that appear in the encounters between different objects generates associative connections like stanzas in a poem.
Borghild R. Unneland, bunneland [at] gmail.com, 911 777 81, Den uferdige institusjon, Laksevåg